Návštěva partnerů z japonského pivovaru Suntory

Stalo se již téměř pravidlem, že v době po sklizni se každoročně koná setkání mezi naší společností a zástupci japonského pivovaru Suntory, našeho tradičního zákazníka, se kterým nás spojují nejen dodávky chmele, ale také projekty v oblasti pěstování chmele na farmách v Mšeci a v Pochválově. V tomto roce se meeting konal ve středu, 27. září a šest pivovarníků ze společnosti Suntory doplnili zástupci společnosti ŽHC v čele s p. Sokolem a dvěma jeho spolupracovníky.

Při letošním setkání bylo naším cílem nejen zhodnotit probíhající spolupráci, ale především představit japonským partnerům společnost ARIX R & D, množitelskou a pěstitelskou platformu společnosti ARIX CZECH HOP.

S využitím neobvykle stabilního počasí konce září jsme vše pro tento meeting připravili v areálu firmy ARIX R & D, aby prezentace, kterou vedl V. Minář měla i reálné kulisy a aby si japonští pivovarníci mohli prohlédnou, kde začíná cesta chmele, za kterého vaří svá piva. O tom, že je prostředí i prezentovaná fakta zaujala svědčí množství konkrétních dotazů, které fundovaně zodpověděli P. Francl či bratři Štrancové. Dotazy se především dotýkaly projektů regenerativního zemědělství, se kterými mají své vlastní zkušenosti, takže živá diskuse umožnila zajímavou výměnu těchto poznatků a zájem na jejich další výměně.

Slunné počasí, krásně upravený areál, zajímavá prezentace i následná debata okořenily tuto schůzku, která podle následných reakcí tlumočených p. Sokolem zanechala u partnerů ze Suntory dobrý dojem a třeba i otevřela možnosti spolupráce na jiných projektech.

Košík
Categories