SLÁDCI Z USA A KANADY V ARIX CZECH HOP

V úterý, 9. dubna jsme přivítali v ARIXu návštěvu sládků z nezávislých pivovarů USA a Kanady, kterou zorganizovali zemědělští diplomaté z české ambasády v Ottawě a ve Washingtonu.

Pro skupinu čítající 25 osob jsme v Mederově domě v Žatci připravili drobné občerstvení ale především prezentaci, ve které jsme představili společnost ARIX CZECH HOP ve všech směrech její činnosti. Pro většinu přítomných sládků i pro jejich doprovod z ambasád byl zrekonstruovaný Mederův dům příjemnou změnou, neboť jak bylo z jejich slov zřejmé, to nejčastější, co při své exkurzi spatřili byly chmelnice a sklady chmele.

Ještě před vlastní prezentací jsme svěřili sládky do rukou zkušené průvodkyně Mederova domu, která výpravu ve zrychlené verzi provedla domem i jeho historií. Exkurze skončila v malém sále v horním patře domu u připraveného malého občerstvení. Zde proběhla také ukázka jednotlivých odrůd chmele a možností jeho zpracování. Podle četnosti dotazů bylo vidět, že sládky prezentace zaujala a že v oboru nejsou nováčky.

Podle úsměvů a dobré nálady návštěvníků i hostitelů bylo zřejmé, že se setkání vydařilo a že i atmosféra Mederova domu napomohla představení ARIXu, jakožto důležitého představitele chmelařství v České republice.

Košík
Categories